Pitanja
 Glagoli - Definicija 1

 Glagoli - Definicija 2

 Glagoli - Definicija 3

 Glagoli - Neodređeni glagolski oblik 1

 Glagoli - Zapovjedni oblik 1

 Glagoli - Zapovjedni oblik 2

 Glagoli - Sadašnje vrijeme 1

 Glagoli - Sadašnje vrijeme 2

 Glagoli - Sadašnje vrijeme 3

Nađi pravilan oblik na tvom jeziku.
Stavi danski oblik pored tačnog oblika na tvom jeziku. Glagoli - Prošlo vrijeme 1

 Glagoli - Prošlo vrijeme 2

 Glagoli - Prošlo vrijeme 3

 Glagoli - Perfekat 1

 Glagoli - Perfekat 2

 Glagoli - Perfekat 3

 Glagoli - Buduće vrijeme 1

 Glagoli - Pasivni oblik 1

 Glagoli - Pasivni oblik 2

 Glagoli - Pasivni oblik 3

 Glagoli - Pasivni oblik 4

 Glagoli - Načinski glagoli 1

 Glagoli - Načinski glagoli 2

 Imenice - Definicija 1

 Imenice - Definicija 2

 Imenički članovi 1

 Imenički članovi 2

 Imenice u jednini 1

 Imenice u jednini 2

 Imenice u jednini 3

 Imenice u jednini 4

 Imenice u množini 1

Nađi one oblike imenica koji odgovaraju tvom jeziku.
Sastavi riječ svog jezika sa odgovarajućom danskom riječju Nastavci u množini 1

 Nastavci u množini 2

 Nepravilne imenice 1

 Nepravilne imenice 2

 Imenice u obliku genitiva 1

 Zamjenice - Definicija 1

 Zamjenice - Definicija 2

 Lične zamjenice 1

 Lične zamjenice 2

 Prisvojne zamjenice 1

 Prisvojne zamjenice 2

 Prisvojne zamjenice 3

 Povratne prisvojne zamjenice 1

 Lične zamjenice kao direktni ili indirektni objekat 1

 Upitne zamjenice 1

Nađi upitne zamjenice.
Nađi riječ na svom jeziku. Spoji je sa odgovarajućom danskom riječju Odnosne zamjenice 1

 Pridjevi - Definicija 1

 Pridjevi - Definicija 2

 Promena pridjeva 1

 Promena pridjeva 2

 Promena pridjeva 3

 Promena pridjeva 4

 Komparacija pridjeva 1

 Komparacija pridjeva 2

 Komparacija pridjeva 3

 Komparacija pridjeva 4

 Nepravilna komparacija pridjeva 1

 Nepravilna komparacija pridjeva 2

 Nepravilna komparacija pridjeva 3

 Prilozi - Definicija 1

 Prilozi - Definicija 2

 Pravilni prilozi 1

 Nepravilni prilozi 1

 Nepravilni prilozi 2

 Dvooblični prilozi 1

 Komparacija priloga 1

 Prijedlozi - Definicija 1

 Prijedlozi u vezi sa mestima 1

 Prijedlozi u vezi sa vremenom 1

 Prijedlozi u vezi sa vremenom 2

 Prijedlozi u vezi sa ustaljenim izrazima 1

 Prijedlozi u vezi sa ustaljenim izrazima 2

 Prijedlozi u vezi sa ustaljenim izrazima 3

 Prijedlozi u vezi sa ustaljenim izrazima 4

 Veznici - Definicija 1

 Veznici - Definicija 2

 Naporedni veznici 1

 Zavisni veznici 1

 Korištenje når i da 1

 Red riječi - Definicija 1

 Neposredni red riječi 1

 Obrnuti red riječi 1

 Obrnuti red riječi 2

 Obrnuti red riječi 3

Obrnuti red riječi. Spoji rečenicu na danskom jeziku sa odgovarajućom rečenicom na tvom jeziku. Obrnuti red riječi 4

 Obrnuti red riječi 5

 Obrnuti red riječi 6

 Obrnuti red riječi 7

 Obrnuti red riječi 8

 Obrnuti red riječi 9

 Red riječi u zavisnim rečenicama 1

 Red riječi u zavisnim rečenicama 2

Napiši rečenice na danskom jeziku.
Sunce je sijalo i ljudi su sjedili u parku. Red riječi u zavisnim rečenicama 3

Napiši rečenice na danskom jeziku.
Sati je bilo mnogo i Tanja je ugasila televizor. Red riječi u zavisnim rečenicama 4

Napiši rečenice na danskom jeziku.
Ako Ivan zakasni na posao, šef će biti ljut. Red riječi u zavisnim rečenicama 5

Napiši rečenice na danskom jeziku.
Kada pada kiša Peter uvijek uzme autobus. Red riječi u zavisnim revčenicama 6

 Red riječi u rečenicama sa objektom 1

Napiši rečenice na danskom jeziku:
Kim je vidio djecu. Red riječi u rečenicama sa objektom 2

Napiši rečenice na danskom jeziku:
Djeca su vidjela Kima. Red riječi u rečenicama sa objektom 3

Napiši rečenice na danskom jeziku:
Simon je izazivao Evu. Red riječi u rečenicama sa objektom 4

Napiši rečenice na danskom jeziku:
Mačka je ubila miša. Red riječi u rečenicama sa objektom 5

Napiši rečenice na danskom jeziku:
Jučer su djeca jela piletinu. Red riječi u rečenicama sa indirektnim objektom 1

Napiši rečenice na danskom.
Martin je dao svojoj djevojci buket ruža. Red riječi u rečenicama sa indirektnim objektom 2

Napiši rečenice na danskom.
Učitelj je ponovo dao studentima zadatke. Mjesto pridjeva u rečenici 1

 Mjesto priloga u rečenici 1