Red riječi u zavisnim revčenicama
Red riječi u zavisnim rečenicama 3

Napiši rečenice na danskom jeziku.
Sati je bilo mnogo i Tanja je ugasila televizor.