Red riječi u zavisnim revčenicama
Red riječi u zavisnim rečenicama 4

Napiši rečenice na danskom jeziku.
Ako Ivan zakasni na posao, šef će biti ljut.