Red riječi u rečenicama sa objektom
Red riječi u rečenicama sa objektom 1

Napiši rečenice na danskom jeziku:
Kim je vidio djecu.