Red riječi u rečenicama sa objektom
Red riječi u rečenicama sa objektom 4

Napiši rečenice na danskom jeziku:
Mačka je ubila miša.