Obrnuti red riječi
Obrnuti red riječi 3

Obrnuti red riječi. Spoji rečenicu na danskom jeziku sa odgovarajućom rečenicom na tvom jeziku.