Red riječi u zavisnim revčenicama
Red riječi u zavisnim rečenicama 2

Napiši rečenice na danskom jeziku.
Sunce je sijalo i ljudi su sjedili u parku.