Red riječi u zavisnim revčenicama
Red riječi u zavisnim rečenicama 5

Napiši rečenice na danskom jeziku.
Kada pada kiša Peter uvijek uzme autobus.