Prisvojne zamjenice 1

Kada koristimo mit, min ili mine

Upiši danske riječi.


1: Ako prisvojna zamjenica govori nešto o t-riječi onda je to
2: Ako prisvojna zamjenica govori nešto o n-riječi onda je to
3: Ako prisvojna zamjenica govori nešto o riječi u množini onda je to