Red riječi u rečenicama sa objektom
Red riječi u rečenicama sa objektom 2

Napiši rečenice na danskom jeziku:
Djeca su vidjela Kima.