Red riječi u rečenicama sa objektom
Red riječi u rečenicama sa objektom 5

Napiši rečenice na danskom jeziku:
Jučer su djeca jela piletinu.