Red riječi u rečenicama sa objektom
Red riječi u rečenicama sa objektom 3

Napiši rečenice na danskom jeziku:
Simon je izazivao Evu.