Prisvojne zamjenice 2

Kada koristimo din, dit ili dine

Upiši danske riječi


1: Ako prisvojna zamjenica govori nešto o t-riječi onda je to
2: Ako prisvojna zamjenica govori nešto o n-riječi onda je to
3: Ako prisvojna zamjenica govori nešto o riječi u množini onda je to