Red riječi u rečenicama sa indirektnim objektom
Red riječi u rečenicama sa indirektnim objektom 1

Napiši rečenice na danskom.
Martin je dao svojoj djevojci buket ruža.