Imenice u množini 1

Nađi one oblike imenica koji odgovaraju tvom jeziku.
Sastavi riječ svog jezika sa odgovarajućom danskom riječju