Red riječi u rečenicama sa indirektnim objektom
Red riječi u rečenicama sa indirektnim objektom 2

Napiši rečenice na danskom.
Učitelj je ponovo dao studentima zadatke.