Korištenje når i da 1

Kada koristimo ’når’ i ’da’

Napiši riječ na danskom


1: Ako je rečenica u sadašnjem vremenu koristimo
2: Ako je rečenica u prošlom vremenu koristimo ili
3: Ako se radnja dogodila jednom koristimo
4: Ako se radnja događa više puta koristimo