Boga bilwga ah
Hordhac Dooro luqad Su'aal waadixin ah Layli Qaamuus yarXaalado naxwaysan Daabac
Fal Magac Magac u yaal Sifo Falkaab Meeleeyayaal Isku xidheyaal Hawraar
Qeexid   Toosan   Rogaal   Hawraar kala dhiman   Goobta lagu falaha   Goobta lagu falaha dadban   Goobta sifada   Goobta falkaabka    

8 Dhismo odhaah

8.6 Meesha ay tusmadu kaga jirto odhaahda

Tusmadu waxay  gashaa meesha ereyga wax faahfaahinaya.

Jeg har en gammel hund.   Anigu waxan leeyahay ey gaboobey.
x o   –>       x o   <–

Marka tusmo u taagan tahay sidii faahfaahiye silsillad falaha (eeg Erey bixiyaha yar), wuxu isu taagaa tusmo sidii silsillad madax ­banaan.

Hunden er gammel.   Eygu wuu gaboobay.
x o Ä   x o Ä

Isbarbardhig:
Af soomaaliga erey tusmeedku waxa uu dhacaa gadaasha erey-magaceedka.

SuÂ’aal waadixin ah

Untitled Document

8 Ordstilling

8.6 Tillægsordets plads i sætningen

Tillægsordet lægger sig til det ord, som det beskriver.

Jeg har en gammel hund.
x o  
–>

Når tillægsordet står som omsagnsled til grundled (se Minileksikon), står tillægsordet som et selvstændigt led.

Hunden er gammel.
x o Ä

Forståelses-spørgsmål Øvelser Sammenligninger