Boga bilwga ah
Hordhac Dooro luqad Su'aal waadixin ah Layli Qaamuus yarXaalado naxwaysan Daabac
Fal Magac Magac u yaal Sifo Falkaab Meeleeyayaal Isku xidheyaal Hawraar
Qeexid   Qodob   Kali   Wadar   Dhamaadka   Gaaryeele   Lahaansho        

2 Erey-magaceed

2.0 Qeexid

Erey-magaceed waa magac meelo, dad, alaab, iyo fikrado ah kuwo la taaban karo ama la malayn karo.

hund, hus, land, ro, ey, aqal, dhul, deganaan,
liv, fred nolol, nabad

SuÂ’aal waadixin ah

2 Navneord

2.0 Definition

Navneord er navne på steder, personer, ting og begreber, som er konkrete eller abstrakte.

hund, hus, land, ro,
liv, fred

Forståelses-spørgsmål Øvelser