Boga bilwga ah
Hordhac Dooro luqad Su'aal waadixin ah Layli Qaamuus yarXaalado naxwaysan Daabac
Fal Magac Magac u yaal Sifo Falkaab Meeleeyayaal Isku xidheyaal Hawraar
Qeexid   Toosan   Rogaal   Hawraar kala dhiman   Goobta lagu falaha   Goobta lagu falaha dadban   Goobta sifada   Goobta falkaabka    

8 Dhismo odhaah

8.1 Dhismo odhaah habaysan

Odhaahdu caadiyan waa inay ugu yaraan lahaataa laba sisiladood, kuwaas oo ah fale (x) iyo fal (o). Labadaa silsiladood waa kuwa ugu muhiimsan silsiladda odhaahda, waayo waxa ay sameeyaan kaligood odhaah. Silsillad fale waa qofka ama walaxda sameysa falka, sida uu sharxaayo silsillad-falleedku (eeg Qaamuuska). Dhismaha odhaahda caadiga ah, faluhu wuu ka soo horreeyaa falka. Taas ayaa la yidhaahdaa dhismo odhaah habaysan.

Manden sover.   Ninkii wuu hurdaa.
x o   x   o

Han spiser.   Isagu wuu cuntaynayaa.
x o   x   o

Isbarbardhig:
Wuxu had iyo jeer leeyahay af soomaaligu dhismo odhaaheed habaysan.

SuÂ’aal waadixin ah

8 Ordstilling

8.1 Ligefrem ordstilling

Sætningen skal normalt indeholde mindst to led, nemlig grundled (x) og udsagnsled (o). De to led er sætningens vigtigste led, fordi de danner selve sætningen. Et grundled er den person eller ting som udfører handlingen, som udsagnsleddet beskriver (se Minileksikon).

I almindelig sætningsbygning kommer grundleddet foran udsagns­leddet. Det kaldes ligefrem ordstilling.

Manden   sover.  
x o  

Han   spiser.        
x o        

Forståelses-spørgsmål Øvelser Sammenligninger