Boga bilwga ah
Hordhac Dooro luqad Su'aal waadixin ah Layli Qaamuus yarXaalado naxwaysan Daabac
Fal Magac Magac u yaal Sifo Falkaab Meeleeyayaal Isku xidheyaal Hawraar
Qeexid   Sax   Sax ahayn   Habka dheer/gaaban   Heer galin  

5 Falkaab

5.0 Qeexid

Falkaab waxa uu  ka warramaa habka ay wax u dhaceen. Falkaabku waxa uu waliba ka sii warramaa, xagee, sidee iyo goorma ayaa xaal, dhaqdhaqaaq ama isbedel dhacay.

Børnene kom ind. Carruurtii way soo galeen.
Han sang dårligt. Wuxu u heesey si xun.
Børnene vågnede tidligt om morgenen. Carruurtii waxay tooseen goor hore saaka.

Falkaabku waxa uu wax ka sheegaa waxqabad, laakiin wax kama sheego walax sida erey-sifeedka.

Falgal wuxu is ag dhigi karaa fal, tusmo, falkaab kale ama weedh dhan.

Solen gik ned. Cadceeddii way dhacdey.
Bilen er ikke ny. Baabuurku ma cusba.
Jeg ser ham næsten aldrig. Anigu ma arko isaga gabigiisaba.
Han kommer måske en halv time for sent. Waxa laga yaabaa in uu isagu nus saac soo habsaamo.

Falkaabku waxa uu u qaybsami karaa saafi iyo mid aan saafi ahayn.

Isbarbardhig:
Af soomaaliga falkaabka waxa loo isticmaalaa sidda af dheenishka.

SuÂ’aal waadixin ah

5 Biord

5.0 Definition

Biord fortæller på hvilken måde noget sker. Biord kan også be­skri­ve nærmere hvor, hvordan og hvornår en tilstand, bevægelse eller forandring sker.

Børnene kom ind.
Han sang dårligt.
Børnene vågnede tidligt om morgenen.

Biord beskriver handlinger men ikke ting som tillægsordene.

Biord kan lægge sig til et udsagnsord, et tillægsord, et andet biord eller en hel sætning.

Solen gik ned.
Bilen er ikke ny.
Jeg ser ham næsten aldrig.
Han kommer måske en halv time for sent.

Biordene kan opdeles i ægte og uægte biord.

Forståelses-spørgsmål Øvelser Sammenligninger