Boga bilwga ah
Hordhac Dooro luqad Su'aal waadixin ah Layli Qaamuus yarXaalado naxwaysan Daabac
Fal Magac Magac u yaal Sifo Falkaab Meeleeyayaal Isku xidheyaal Hawraar
Qeexid   Toosan   Rogaal   Hawraar kala dhiman   Goobta lagu falaha   Goobta lagu falaha dadban   Goobta sifada   Goobta falkaabka    

8 Dhismo odhaah

8.5 Hab dhismeedka odhaahyada la jira silsillad fal ku dhaceedka dadban

Silsilad fal ku dhaceedka dadbani () waa silsilada odhaahda ee sheegaysa kumaa wax qabadku ku dhacay. waxa ku jira hal silsillad fal ku dhaceed dadban markay odhaahdu wadato hal silsillad fal ku dhaceed toos ah. Silsillad fal ku dhaceedka dadban waxa uu ka daba dhacaa silsillad falaha (x) iyo silsillad faleedka (o) iyo silsillad fal ku dhacaha tooska ah (∆) hortiisa markay tahay odhaahdu  hab dhismeed dhan. Haddii qof xoojinayo silsillad fal ku dhaceed dadban, waxa uu ku dhacaa odhaahda horteeda oo noqota habka kala wareejinta.

Hab dhismeed odhaah:

Pigen giver ham en bog.   Inanti waxay siisay isaga buug.
x o   x o  

Habka kala wareejinta dhismo odhaah:

Ham giver pigen en bog.   Kii ay siisay inantu buuga.
o x   o x

Isbarbardhig:
Af soomaaliga silsillad fal ku dhaca dadbani wuxu galaa meesha uu ka galo af dheenishka.

SuÂ’aal waadixin ah

8 Ordstilling

8.5 Ordstilling i sætninger med hensynsled

Hensynsleddet () er leddet i sætningen for hvem noget gøres. Der er kun et hensynsled, hvis der også er et genstandsled i sætningen. Hensynsleddet står efter grundleddet (x) og udsagnsleddet (o) og foran genstandsleddet (∆) i sætninger med ligefrem ordstilling. Hvis man vil fremhæve hensynsleddet, står det først i sætningen, og der bliver omvendt ordstilling.

Ligefrem ordstilling:

Pigen giver ham en bog.
x o

Omvendt ordstilling:

Ham giver pigen en bog.
o x

Forståelses-spørgsmål Øvelser Sammenligninger