Boga bilwga ah
Hordhac Dooro luqad Su'aal waadixin ah Layli Qaamuus yarXaalado naxwaysan Daabac
Fal Magac Magac u yaal Sifo Falkaab Meeleeyayaal Isku xidheyaal Hawraar
Qeexid   Meel   Xilli   Cabir xoogan   Meeleeyaha gaaryeela  

6 Tilmaamayaal

6.0 Qeexid

Tilmaamayaashu waxa ay ka warramaan xidhiidhka ka dhaxeeya meelo, walxo, dad, xilliyo iyo qayb ka mid ah weedho sidooda loo yidhaahdo.

Ereyadda soo socdaa waa tilmaamayaal: i,, til, fra, over, under, ved, for, efter, om, med, af, ad, hos, gennem, mod, bag, foran, forbi, før, imod, inden, langs, mellem, omkring, uden.

SuÂ’aal waadixin ah

6 Forholdsord

6.0 Definition

Forholdsord fortæller om forhold mellem steder, ting, personer, tidspunkter og indgår i faste udtryk.

Følgende ord er forholdsord: i,, til, fra, over, under, ved, for, efter, om, med, af, ad, hos, gennem, mod, bag, foran, forbi, før, imod, inden, langs, mellem, omkring, uden.

Forståelses-spørgsmål Øvelser Sammenligninger