Boga bilwga ah
Hordhac Dooro luqad Su’aal waadixin ah Layli Qaamuus yarXaalado naxwaysan Daabac
Fal Magac Magac u yaal Sifo Falkaab Meeleeyayaal Isku xidheyaal Hawraar
Qeexid   Asalka falka   Fal amar ah   Fal jooga   Fal tagay   Fal dareerto ah   Timaado   Falaha dadban   Fal kaaliyayaal  

1 Falal

1.0 Qeexid

Ereyga falid waxa uu ka hadlayaa waxqabad. Taa macnaheedu waxa weeye ereyga falid waxa uu ka waramayaa marxalad uu qof wax qabto ama ay wax dhacayaan.

Hun sover. Iyadu wey hurudaa.
Pigen spiser mad. Inantii waxay cuneysaa cunto.
Bilen kører hurtigt.   Baabuurku aad ayuu u socdaa.
Koppen står på bordet.  Koobki wuxuu saaranyahay miiska korkiisa.

Af dheenishka falidda gadaasheedu isma badasho markey odhanayaan dad kala duwani. Laakiin falidda gadaasheedu waxay isbaddashaa marka xilli kala duwan laga hadlayo, laakiin waa isla ereygii markay ku hadlayaan dad kala duwani xiliyo kala duwan gudahood.

Higaad fal oo dad kala duwan

Qof

Xliliga jooga kali

Xiliga jooga wadar

qof 1.aad

Jeg spiser

vi spiser

qof 2.aad

Du spiser

I spiser

qof 3.aad

han/hun/den/det spiser

de spiser

Isbarbardhig:
Gadaasha falka af soomaaligu wuxu isla badalaa xilliga iyo qofka markaa laga hadlayo.

 Su’aal waadixin ah


1 Udsagnsord

1.0 Definition

Et udsagnsord fortæller om en handling eller en tilstand. Det vil sige, at et udsagnsord fortæller om en situation, at man gør noget, eller at der sker noget.

Hun sover.
Pigen spiser mad.
Bilen kører hurtigt.  
Koppen står på bordet. 

På dansk ændrer udsagnsordet ikke endelsen i de forskellige personer. Udsagnsordet ændrer endelser i de forskellige tider, men hedder det samme i alle personerne inden for de forskellige tider.

Bøjning af udsagnsord i personer

Person

Nutid ental

Nutid flertal

1. person

jeg spiser

vi spiser

2. person

du spiser

I spiser

3. person

han/hun/den/det spiser

de spiser


Forståelses-spørgsmål Øvelser Sammenligninger