Boga bilwga ah
Hordhac Dooro luqad Su'aal waadixin ah Layli Qaamuus yarXaalado naxwaysan Daabac
Fal Magac Magac u yaal Sifo Falkaab Meeleeyayaal Isku xidheyaal Hawraar
Qeexid   Toosan   Rogaal   Hawraar kala dhiman   Goobta lagu falaha   Goobta lagu falaha dadban   Goobta sifada   Goobta falkaabka    

8 Dhismo odhaah

8.0 Qeexid

Dhismo odhaah macnaheedu waa unug weedh.

Af dheenishka dhismo odhaah waa joogto. Qofna ereyada sida uu rabo uma guurin karo meesha uu rabo ee odhaahda dhexdeedda, sida afafka kale qaarkood.

Isbarbardhig:
Af soomaaliga dhismaha odhaahdu waa xidhiidh ahaan.

SuÂ’aal waadixin ah

8 Ordstilling

8.0 Definition

Ordstilling betyder sætningsbygning.

På dansk er ordstillingen fast. Man kan ikke flytte ordene så frit rundt i sætningen, som man kan på nogle andre sprog.

Forståelses-spørgsmål Øvelser Sammenligninger