Boga bilwga ah
Hordhac Dooro luqad Su'aal waadixin ah Layli Qaamuus yarXaalado naxwaysan Daabac
Fal Magac Magac u yaal Sifo Falkaab Meeleeyayaal Isku xidheyaal Hawraar
Qeexid   Shakhsiyeeye   Gaar yeele   Tix raace   Qaybaha weedha   Waydiiye   Isku fale      

3 Magac u yaalaDa

3.0 Qeexid

Magac u yaalku wuxu badalaa erey-magaceedyo iyo magacyo.

Børnene leger. Caruurtu way cayaarayaan.
De leger. Iyagu way cayaarayaan.
Maria kommer fra Tanzania. Maria waxay ka timid Tanzania.
Hun kommer fra Tanzania. Iyadu waxay ka timid Tanzania.


SuÂ’aal waadixin ah

3 Stedord

3.0 Definition

Stedord står i stedet for navneord og navne.

Børnene leger.
De leger.
Maria kommer fra Tanzania.
Hun kommer fra Tanzania.

Forståelses-spørgsmål Øvelser