Boga bilwga ah
Hordhac Dooro luqad Su'aal waadixin ah Layli Qaamuus yarXaalado naxwaysan Daabac
Fal Magac Magac u yaal Sifo Falkaab Meeleeyayaal Isku xidheyaal Hawraar
Qeexid   Rogrogid   Heer galin   Aan caadi ahayn    

4 Tusmo

4.0 Qeexid

Tusmo waa erey wax ka sheega erey-magaceed.

størrelse  
- en stor bil baabuur weyn
   
farve  
- en rød bil baabuur cas
   
form  
- et firkantet hus guri afar gees ah
   
kvalitet  
- en god bog buug fiican

SuÂ’aal waadixin ah

4 Tillægsord

4.0 Definition

Et tillægsord er et ord, der fortæller noget om et navneord.

størrelse
en stor bil
 
farve
en rød bil
 
form
et firkantet hus
 
kvalitet
en god bog

Forståelses-spørgsmål Øvelser