Boga bilwga ah
Hordhac Dooro luqad Su'aal waadixin ah Layli Qaamuus yarXaalado naxwaysan Daabac
Fal Magac Magac u yaal Sifo Falkaab Meeleeyayaal Isku xidheyaal Hawraar
Qeexid   Shakhsiyeeye   Gaar yeele   Tix raace   Qaybaha weedha   Waydiiye   Isku fale      

3 Magac u yaalaDa

3.4 Magac u yaal dadeed oo ah sida walax uu toos falku ugu dhacayo ama si dadban falku ugu dhacayo

Magac u yaal waxa loo isticmaali karaa habab kala duwan oo ah sida walax falku toos ugu dhacayo, ama si dadban ama tilmaame ka dib.

Lægen behandlede hende. Dakhtarkii ayaa daaweeyey iyada.
Han gav os en gave. Wuxu annaga na siiyey hadiyad.
Hun ringer til mig. Iyada anniga i soo waceysa.

Magac u yaal oo laba nooc ah

Qof

Kali

Wadar

qof 1.aad

aniga

aniga

anaga

anaga

qof 2.aad

adiga

adiga

idinka

idinka

qof 3.aad

isagu, iyadu

isaga, iyada

ayaga

ayaga

Isbarbardhig:
Wuu isbadalla habka magac u yaalka dadku, qofka kowaad iyo sadexaad ee kali ah hadii magac u yaalku u yaallo sidda fal ku dhace dadban iyo mid toos ah ama tilmaame ka dib.

SuÂ’aal waadixin ah

3 Stedord

3.4 Personlige stedord som genstandsled eller hensynsled

Stedord kan bruges på forskellige måder enten som genstandsled, hensynsled eller efter forholdsord.

Lægen behandlede hende.  
Han gav os en gave.  
Hun ringer til mig.  

Personlige stedord i to former

Person

Ental

Flertal

1. person

jeg

mig

vi

os

2. person

du, De

dig, Dem

I

Jer

3. person

han, hun,
den, det

ham, hende,
den, det

de

dem


Forståelses-spørgsmål Øvelser Sammenligninger