Boga bilwga ah
Hordhac Dooro luqad Su'aal waadixin ah Layli Qaamuus yarXaalado naxwaysan Daabac
Fal Magac Magac u yaal Sifo Falkaab Meeleeyayaal Isku xidheyaal Hawraar
Qeexid   Shakhsiyeeye   Gaar yeele   Tix raace   Qaybaha weedha   Waydiiye   Isku fale      

3 Magac u yaalaDa

3.2 Lihiga

Lihigu waxa uu ka waramaa, wixii lahaansho la xiriira.

Det er Peters kone. Waa xaaskii Peter.
Det er hans kone. Waa xaaskiisii.

Lihiga

Qof

Kali

Wadar

qof 1.aad

-kayga, -kuwayga, -kaayaga,

-keena, -teena, -kuweena

qof 2.aad

-kaaga, -kuwaaga -taada, -kuwiina              

-kooda, -tooda, -kuwooda

qof 3.aad

-kiisa, -kuwiisa, -keeda -kuweeda, -teeda

-kiina, -tiina

Deres iyo jeres iyaguna waa ereyo sharafeed. marka jeres iyo deres loo isticmaalo hab sharafeed waxa lagu qoraa xarafka u horeeya habka weyn sida I iyo De.

Min iyo din waxa ay leeyihiin saddex hab:

n-erey:         min iyo din
t-erey:         mit iyo dit
wadar:         mine iyo dine

en bog  
Hvor er din bog? Mee buugaagii?
   
et hus
Dit hus er stort. Gurigaagu wuu wayn yahay.
   
børn  
Mine børn kommer nu. Caruurtaydi hadday soo socdaan.

Isbarbardhig:
Af soomaaligu ma laha lihiga oo madax bannaan. Erey-lahaanshuhu waxa uu ku dhacaa dhamaadka waxa la leeyahay. Iyadoo ka duwan af dheenishka ereylahaanshaha waxa laga helaa habka cayiman iyo ka aan cayimnaynba.

buug - buuga - buugayga
buugaag - buugaagta - buugaagtayda

SuÂ’aal waadixin ah

3 Stedord

3.2 Ejestedord

Ejestedord fortæller om ejerforhold.

Det er Peters kone.
Det er hans kone.


Ejestedord

Person

Ental

Flertal

1. person

min, mit, mine

vores

2. person

din, dit, dine

jeres

3. person

hans, hendes, dens, dets

deres

Deres og Jeres er også høflighedsformer. Når jeres og deres bruges som høflighedsformer skrives det med store forbogstaver ligesom I og De.

Min og din har tre former:

n-ord: min og din
t-ord: mit og dit
flertal: mine og dine

en bog
Hvor er din bog?
 
et hus
Dit hus er stort.
 
børn
Mine børn kommer nu.


Forståelses-spørgsmål Øvelser Sammenligninger