Boga bilwga ah
Hordhac Dooro luqad Su'aal waadixin ah Layli Qaamuus yarXaalado naxwaysan Daabac
Fal Magac Magac u yaal Sifo Falkaab Meeleeyayaal Isku xidheyaal Hawraar
Qeexid   Asalka falka   Fal amar ah   Fal jooga   Fal tagay   Fal dareerto ah   Timaado   Falaha dadban   Fal kaaliyayaal  

1 Falal

1.8 Fal-habeed

Fal-habeed waxa uu kaga duwan yahay fallalka kale in uu u taagan yahay sidii fal caawiye (eeg Ereybixiyaha) oo falka ka danbeeyaa waa habka xadlaawe. Fal-habeed waxa kale oo uu ka waramaa sida wax loo qabtay.

Ereyadda soo socdaa waa fal-habeedyo: kunne, skulle, ville, burde, turde, måtte og gide

Jeg skal komme. Anigu waan iman doonaa.
Bilen kan ikke starte. Baabuurku ma istaadhmi karo.
Du bør lave lektier. Waa inaad ka shaqaysaa cashar guriyeedka.

Fal-habeed waxa loo higaadin karaa xilli sida falalka kale oo dhan.

Jeg har kunnet løbe 10 km på en time. Anigu waan kari karayaa inaan ordo 10 km saacadiiba.
I fremtiden vil vi arbejde meget hårdt for at tjene penge. Mustaqbalka waa inaynu aad u shaqaynaa si aynu lacag u helno.


Isbarbardhig:
Af soomaaligu ma laha fal-habeed.

SuÂ’aal waadixin ah

1 Udsagnsord

1.8 Mådesudsagnsord

Mådesudsagnsord adskiller sig fra de øvrige udsagnsord ved, at de står som hjælpeudsagnsord (se Minileksikon) og det efterfølgende udsagnsord er i navnemåde. Mådesudsagnsord fortæller også om måden noget foregår på.

Følgende ord er mådesudsagnsord: kunne, skulle, ville, burde, turde, måtte og gide.

Jeg skal komme.
Bilen kan ikke starte.
Du bør lave lektier.

Mådesudsagnsord kan bøjes i tid som alle andre udsagnsord.

Jeg har kunnet løbe 10 km på en time.
I fremtiden vil vi arbejde meget hårdt for at tjene penge.

Forståelses-spørgsmål Øvelser Sammenligninger