Boga bilwga ah
Hordhac Dooro luqad Su'aal waadixin ah Layli Qaamuus yarXaalado naxwaysan Daabac
Fal Magac Magac u yaal Sifo Falkaab Meeleeyayaal Isku xidheyaal Hawraar
Qeexid   Asalka falka   Fal amar ah   Fal jooga   Fal tagay   Fal dareerto ah   Timaado   Falaha dadban   Fal kaaliyayaal  

1 Falal

1.2 Falidda habka yar

Falidda habka yar, waa habka ugu yar ee falka. Falidda habka yar waa falidda aan xilli lahayn oon lahayn -e. Habkan waxa kaloo la yidhaahdaa hab aasaaseedka falka. Waa habka ah barta ay ku kala baxaan, marka hadalka xilli kale loo odhanayo ee gadaal wax lagaga dari karo hab aasaaseedka falka.

Falidda habka yar, laba nooc ayaa loo isticmaalaa. Hab casuuma­deed iyo mid amar ah.

Kom og spis hos os i aften. Kaaley oo wax nala cun caawa.
Spis din mad! Cun cuntadaada!

Falidda ugu habka yar

Xadlaawe

Falida habka yar

at sove

sov

at spise

spis

at lave

lav

Isbarbardhig:
Falidda habka yar waxa loo isticmaalaa hab casuumadeed iyo hab amar ah. Habka kalida ah iyo ka wadarta ahba waa laga helaa af soomaaliga.

Cun cuntadaada!
Cunna cuntadiina!

SuÂ’aal waadixin ah

1 Udsagnsord

1.2 Bydemåde

Bydemåde er den korteste form af udsagnsordet. Bydemåde er navnemåde uden -e. Denne form kaldes også grundformen. Det er denne form, som er udgangspunktet for de andre tider, da endelserne sættes til grundformen.

Bydemåden bruges på to måder. Enten som opfordring eller som ordre.

Kom og spis hos os i aften.
Spis din mad!

Bydemåde

Navnemåde

Bydemåde

at sove

sov

at spise

spis

at lave

lav


Forståelses-spørgsmål Øvelser Sammenligninger