Boga bilwga ah
Hordhac Dooro luqad Su'aal waadixin ah Layli Qaamuus yarXaalado naxwaysan Daabac
Fal Magac Magac u yaal Sifo Falkaab Meeleeyayaal Isku xidheyaal Hawraar
Qeexid   Asalka falka   Fal amar ah   Fal jooga   Fal tagay   Fal dareerto ah   Timaado   Falaha dadban   Fal kaaliyayaal  

1 Falal

1.5 Joogto dareerto

Joogto dareerto waxa uu wax ka sheegaa dhacdo mar hore soo bilaabantay walina dabayaaqadeedii socoto, laakiin iyana macno sameynaysa hadda.

Pigen har spist. Gabadhu way cuntaysay.
Jeg har boet i Danmark i 6 år. Anigu waxan degenahay Danmark 6 sanno.

Joogto dareerto waxa uu ka sameysmaa falku har ama er iyo hab aasaas­­eedka falka oo gadaal lagaga daray -et ama -t. Hab aasaaseedka falka oo gadaal wax lagaga daro waxa la yidhaahdaa hab sifeed gaaban. Habkan waxa loo isticmaalaa si ku dhow erey sifeedka, waxa kale oo loo isticmaali karaa si aan firfircoonayn (eeg 1.7 Habka aan firfircoonayn).

Pigen har spist. Gabadhu wey cuntaysay.
Det er begyndt at regne. Roobkii wuu bilaabmay.
Jeg har boet 5 år i Danmark. Anigu waxan ku noolahay Danmark 5 sanno.
Vi eret. Annagu waanu tagney.

Isbabardhig:
Af soomaaliga faraq uma dhexeeyo fal tagey iyo joogto dareerto.

SuÂ’aal waadixin ah

1 Udsagnsord

1.5 Førnutid

Førnutid fortæller om noget, som er sket og er en afsluttet handling, men som også har betydning nu.

Pigen har spist.
Jeg har boet i Danmark i 6 år.

Førnutid dannes af udsagnsordene har eller er og udsagnsordets grundform tilføjet endelsen -et eller -t. Udsagnsordets grundform med endelse kaldes kort tillægsform. Formen kan bruges næsten som et tillægsord og bruges også i passiv (se 1.7 Passiv).

Pigen har spist.
Det er begyndt at regne.
Jeg har boet 5 år i Danmark.

Forståelses-spørgsmål Øvelser Sammenligninger