Ukurasa wa kwanza
Utangulizi Chagua lugha Maswali ya ufahamu Mazoezi Zoezi dogoMaana katika sarufi Piga chapa
Tendo Majina Badala ya jina Neno la sifa Kielezi Maneno ya uhusiano Maneno unganishi Mpangilio wa maneno
Ubainisho   Aina ya kiarifa   Aina ya amri   Wakati uliopo   Wakati uliopita   Kabla ya wakati uliopo   Wakati ujao   -A kutendewa   Aina ya tendo  

1  Tendo

1.8 Aina ya tendo

Aina ya tendo huachana na tendo kwa kusimama kama msaada wa tendo (ang. kamusi ndogo) na tendo ambalo linafuata lipo kwenye aina ya kitendo. Aina ya tendo huzungumzia pia namna gani kitu kinafanyika.

Haya maneno ni aina ya tendo: kunne (weza), skulle (lazima), ville (nia), burde (paswa), turde (thubutu), måtte (ruhusa), gide (jali).

Jeg skal komme.

Lazima nitakuja.

Bilen kan ikke starte.

Gari haiwezi kuanza.

Du bør lave lektier.

Unapaswa kufanya kazi ya shule.

Aina ya tendo inaweza kufanyika kwenye wakati kama matendo mengine yote.

Jeg har kunnet løbe 10 km. på en time.  

Nilikuwa ninaweza kukimbia km 10 kwa saa moja.

I fremtiden vil vi arbejde meget hårdt for at tjene penge.     

Wakati ujao tuna nia ya kufanya kazi kwa nguvu zaidi ili kupata fedha.

Ulinganisho:
Kwa kiswahili aina hii ya tendo ni sawa na kidenish. Mfuatano wa tendo uko pia kwenye aina ya kitendo, lakini lazima uwe na (ku­­‑) pamoja.

Maswali ya ufahamu

1 Udsagnsord

1.8 Mådesudsagnsord

Mådesudsagnsord adskiller sig fra de øvrige udsagnsord ved, at de står som hjælpeudsagnsord (se Minileksikon) og det efterfølgende udsagnsord er i navnemåde. Mådesudsagnsord fortæller også om måden noget foregår på.

Følgende ord er mådesudsagnsord: kunne, skulle, ville, burde, turde, måtte og gide.

Jeg skal komme.
Bilen kan ikke starte.
Du bør lave lektier.

Mådesudsagnsord kan bøjes i tid som alle andre udsagnsord.

Jeg har kunnet løbe 10 km på en time.
I fremtiden vil vi arbejde meget hårdt for at tjene penge.

Forståelses-spørgsmål Øvelser Sammenligninger