Ukurasa wa kwanza
Utangulizi Chagua lugha Maswali ya ufahamu Mazoezi Zoezi dogoMaana katika sarufi Piga chapa
Tendo Majina Badala ya jina Neno la sifa Kielezi Maneno ya uhusiano Maneno unganishi Mpangilio wa maneno
Ubainisho   Aina ya kiarifa   Aina ya amri   Wakati uliopo   Wakati uliopita   Kabla ya wakati uliopo   Wakati ujao   -A kutendewa   Aina ya tendo  

1  Tendo

1.0 Ubainisho

Tendo huelezea kitendo au hali. Ina maana, tendo husimulia habari ya hali, kwamba unafanya kitu au kitu kinafanyika.

Hun sover.

Analala.

Pigen spiser mad.

Msichana anakula chakula.

Bilen kører hurtigt.

Gari inakwenda mbio.

Koppen står på bordet.

Kikombe kiko juu ya meza.

Kwa kidenish tendo halibadiliki kwenye herufi za mwisho kwa watu tofauti. Tendo hubadilika kwenye herufi za mwisho katika nyakati tofauti, lakini huitwa sawa sawa kwa watu wote kwenye wakati tofauti.

Muungano wa tendo kwa watu tofauti

Mtu

Wakati uliopo umoja

Wakati uliopo wingi

Mtu 1.

Jeg spiser

vi spiser

Mtu 2.

Du spiser

I spiser

Mtu 3.

han/hun/den/det spiser

de spiser

Ulinganisho:
Kwa kiswahili tendo hubadilika kutegemeana na wakati na watu tofauti.

 Maswali ya ufahamu


1 Udsagnsord

1.0 Definition

Et udsagnsord fortæller om en handling eller en tilstand. Det vil sige, at et udsagnsord fortæller om en situation, at man gør noget, eller at der sker noget.

Hun sover.
Pigen spiser mad.
Bilen kører hurtigt.  
Koppen står på bordet. 

På dansk ændrer udsagnsordet ikke endelsen i de forskellige personer. Udsagnsordet ændrer endelser i de forskellige tider, men hedder det samme i alle personerne inden for de forskellige tider.

Bøjning af udsagnsord i personer

Person

Nutid ental

Nutid flertal

1. person

jeg spiser

vi spiser

2. person

du spiser

I spiser

3. person

han/hun/den/det spiser

de spiser


Forståelses-spørgsmål Øvelser Sammenligninger