Ukurasa wa kwanza
Utangulizi Chagua lugha Maswali ya ufahamu Mazoezi Zoezi dogoMaana katika sarufi Piga chapa
Tendo Majina Badala ya jina Neno la sifa Kielezi Maneno ya uhusiano Maneno unganishi Mpangilio wa maneno
Ubainisho   Aina ya kiarifa   Aina ya amri   Wakati uliopo   Wakati uliopita   Kabla ya wakati uliopo   Wakati ujao   -A kutendewa   Aina ya tendo  

1  Tendo

1.4 Wakati uliopita

Wakati uliopita huelezea kitu ambacho kilitokea kabla kwenye wakati maalum.

Hun vaskede tøj.

Alifua nguo.

Pigen spiste maden.

Msichana alikula chakula.

Kuna aina mbili za taratibu zinazoonyesha kwenye wakati uliopita. Aina ya kwanza ni tendo halisi linaloishia na -ede. Nyingine ni tendo halisi linaloishia na -te.

Wakati uliopo kuishia na -ede

Tendo halisi

Wakati uliopo

Wakati uliopita

lav

laver

lavede

bo

bor

boede

vask

vasker

vaskede


Wakati uliopo kuishia na -te

Tendo halisi

Wakati uliopo

Wakati uliopita

køb

køber

købte

spis

spiser

spiste

lås

låser

låste

Jambo la pekee: Tendo ambalo siyo la kawaida linaweza kuunganishwa kwa aina nyingi tofauti. Kuna matendo karibia 150 ambayo siyo ya kawida.

Matendo yasiyo ya kawaida

Tendo halisi

Wakati uliopo

Wakati uliopita

går

gik

stjæl

stjæler

stjal

se

ser

Ulinganisho:
Kwa kiswahili huongeza li- kwenye tendo halisi. Kabla ya li- tendo halisi huanza na: ni, u, n.k. kutegemeana na watu tofauti.

Nilikula.
Ulikula.


Maswali ya ufahamu

 

1 Udsagnsord

1.4 Datid

Datid fortæller om noget, der skete tidligere på et bestemt tidspunkt.

Hun vaskede tøj.
Pigen spiste maden.

Der findes to regelmæssige bøjninger i datid. Første bøjning er grundformen af udsagnsordet tilføjet endelsen -ede. Anden bøjning er grundformen af udsagnsordet tilføjet endelsen -te.

Datid med endelsen -ede

Grundform

Nutid

Datid

lav

laver

lavede

bo

bor

boede

vask

vasker

vaskede


Datid med endelsen -te

Grundform

Nutid

Datid

køb

køber

købte

spis

spiser

spiste

lås

låser

låste

Undtagelse: Uregelmæssige udsagnsord kan bøjes på flere forskellige måder. Der er ca. 150 uregelmæssige udsagnsord.

Uregelmæssige udsagnsord

Grundform

Nutid

Datid

går

gik

stjæl

stjæler

stjal

se

ser


Forståelses-spørgsmål Øvelser Sammenligninger