Ukurasa wa kwanza
Utangulizi Chagua lugha Maswali ya ufahamu Mazoezi Zoezi dogoMaana katika sarufi Piga chapa
Tendo Majina Badala ya jina Neno la sifa Kielezi Maneno ya uhusiano Maneno unganishi Mpangilio wa maneno
Ubainisho   Aina ya kiarifa   Aina ya amri   Wakati uliopo   Wakati uliopita   Kabla ya wakati uliopo   Wakati ujao   -A kutendewa   Aina ya tendo  

1  Tendo

1.6 Wakati ujao

Wakati ujao huelezea kuhusu kitu ambacho kitatokea wakati unaokuja. Wakati ujao hufanyika kwa vil au skal pamoja na aina ya kitendo au kwa wakati uliopo pamoja na ishara ya wakati.

Jeg vil rejse til Amerika.

Nitasafiri kwenda Amerika.

Jeg skal spise.

Nitakula.

Jeg rejser til Amerika i morgen.

Nitasafiri kwenda Amerika kesho.

Ulinganisho:
Kwa kiswahili wakati ujao huongezea ta- mwanzoni mwa tendo halisi. Kabla ya ta- huanzia na ni, u, n.k. kutegemeana na watu tofauti.

Nitakula.                                            
Utakula.

Maswali ya ufahamu

1 Udsagnsord

1.6 Fremtid

Fremtid fortæller om noget, der vil ske i fremtiden. Fremtid dannes enten med vil eller skal og navnemåde eller ved nutid og en tidsangivelse.

Jeg vil rejse til Amerika.
Jeg skal spise.
Jeg rejser til Amerika i morgen.

Forståelses-spørgsmål Øvelser Sammenligninger