Ukurasa wa kwanza
Utangulizi Chagua lugha Maswali ya ufahamu Mazoezi Zoezi dogoMaana katika sarufi Piga chapa
Tendo Majina Badala ya jina Neno la sifa Kielezi Maneno ya uhusiano Maneno unganishi Mpangilio wa maneno
Ubainisho   Aina ya kiarifa   Aina ya amri   Wakati uliopo   Wakati uliopita   Kabla ya wakati uliopo   Wakati ujao   -A kutendewa   Aina ya tendo  

1  Tendo

1.1 Aina ya kitendo

Aina ya kitendo haielezei kuhusu wakati fulani. Aina ya kitendo ni ile ambayo hupatikana kwenye kamusi. Aina ya kitendo mara nyingi huishia na herufi -e.

blive, skrive, læse, huske

kuwa, andika, soma, kumbuka

Lakini kuna aina ya kitendo ambayo haiishii na herufi -e.

dø, gå, få, stå, bo kufa, nenda, pata, simama, ishi

Ulinganisho:
Kwa kiswahili aina ya kitendo mara nyingi zaidi huishia na -a.

Maswali ya ufahamu

1 Udsagnsord

1.1 Navnemåde

Navnemåde fortæller ikke om nogen tid. Navnemåde er den form, man finder i ordbøger. Navnemåde ender oftest på -e.

blive, skrive, læse, huske

Men der findes også navnemåde, der ikke ender på -e.

dø, gå, få, stå, bo

Forståelses-spørgsmål Øvelser Sammenligninger