Ukurasa wa kwanza
Utangulizi Chagua lugha Maswali ya ufahamu Mazoezi Zoezi dogoMaana katika sarufi Piga chapa
Tendo Majina Badala ya jina Neno la sifa Kielezi Maneno ya uhusiano Maneno unganishi Mpangilio wa maneno
Ubainisho   Aina ya kiarifa   Aina ya amri   Wakati uliopo   Wakati uliopita   Kabla ya wakati uliopo   Wakati ujao   -A kutendewa   Aina ya tendo  

1  Tendo

1.3 Wakati uliopo

Wakati uliopo huelezea kitu ambacho kinatokea sasa hivi au hutokea zaidi mara nyingi.

Jeg går nu.

Ninakwenda sasa.

Barnet sover godt.

Mtoto analala vizuri.

Wakati uliopo ni muungano wa tendo halisi ambalo huishia na ­­‑er katika tendo lenyewe. Kama aina ya kitendo haiishii na -e huishia na-r.

Tendo katika aina ya kitendo wakati uliopo

Namna ya tendo

Tendo halisi

Wakati uliopo

at spise

spis

spiser

at køre

kør

kører

at lave

lav

laver

at gå

går

Ulinganisho:
Kwa kiswahili wakati uliopo huanza na herufi na- kwenye tendo halisi. Kabla ya na- huanzia na ni, u, n.k. ambayo huelezea ni mtu gani anayezungumziwa.

Ninakula.
Unakula.

Maswali ya ufahamu


1 Udsagnsord

1.3 Nutid

Nutid fortæller om noget, som enten sker lige nu eller flere gange.

Jeg går nu.
Barnet sover godt.

Nutid dannes af grundformen af udsagnsordet tilføjet endelsen ‑er. Hvis navnemåden ikke ender på -e er endelsen kun -r.

Udsagnsord i navnemåde og nutid

Navnemåde

Grundform

Nutid

at spise

spis

spiser

at køre

kør

kører

at lave

lav

laver

at gå

går


Forståelses-spørgsmål Øvelser Sammenligninger