Trang chủ
Giới thịệu Chọn tiếng Những câu   hỏi rõ nghĩa Bài tập Tự điển nhỏMục lục Văn phạm In
Động từ Danh từ Đại danh từ Tỉnh từ Trạng từ Giới từ Liên từ Phép đặt câu
Định nghĩa   Chia   Cấp so sánh   Bất quy tắc    

4  Tính từ

4.0  Định nghĩa

Tính từ là tiếng dùng để chỉ cái thể, cái đặc tính của danh từ.

størrelse kích thước
en stor bil chiếc xe hơi lớn
   
farve màu sắc
en rød bil chiếc xe hơi màu đỏ
   
form hình dáng
et firkantet hus căn nhà vuông góc
   
kvalitet tính chất
en god bog cuốn sách hay

Những câu   hỏi rõ nghĩa

4 Tillægsord

4.0 Definition

Et tillægsord er et ord, der fortæller noget om et navneord.

størrelse
en stor bil
 
farve
en rød bil
 
form
et firkantet hus
 
kvalitet
en god bog

Forståelses-spørgsmål Øvelser