Trang chủ
Giới thịệu Chọn tiếng Những câu   hỏi rõ nghĩa Bài tập Tự điển nhỏMục lục Văn phạm In
Động từ Danh từ Đại danh từ Tỉnh từ Trạng từ Giới từ Liên từ Phép đặt câu
Định nghĩa   Đồng dạng   Phụ thuộc   Da và når    

7    Liên từ

7.1 Liên từ đồng dạng

Liên từ đồng dạng là để liên kết các từ, các thành phần câu, và các mệnh đề cùng lọai với nhau. Thí dụ: danh từ với danh từ, tính từ với tính từ, hay một mệnh đề chính với một mệnh đề chính khác.

Những liên từ đồng dạng là: og, men, eller.

Manden og konen kører sammen. Người chồng người vợ đi cùng xe.
Kaffen er stærk, men dejlig. Cà phê đậm nhưng ngon.
Kommer du hjem i eftermiddag, eller kommer du først i aften? Chiều nay anh có về nhà không hay đến tối mới về?

Đối chiếu:
Bên tiếng việt người ta dùng liên từ đồng dạng như bên tiếng đan.


Những câu   hỏi rõ nghĩa

7 Bindeord

7.1 Sideordningsbindeord

Sideordningsbindeord forbinder ord, led og sætninger af samme type. For eksempel navneord med navneord, tillægsord med tillægsord eller en hovedsætning med en anden hovedsætning.

Sideordningsbindeord er: og, men, eller.

Manden og konen kører sammen.
 
Kaffen er stærk, men dejlig.
 
Kommer du hjem i eftermiddag, eller kommer du først i aften?

Forståelses-spørgsmål Øvelser Sammenligninger