Ukurasa wa kwanza
Utangulizi Chagua lugha Maswali ya ufahamu Mazoezi Zoezi dogoMaana katika sarufi Piga chapa
Tendo Majina Badala ya jina Neno la sifa Kielezi Maneno ya uhusiano Maneno unganishi Mpangilio wa maneno
Ubainisho   Kwenda sawa   Kinyume   Maneno yenye maana ndogo   Sehemu ya elekezo dhahiri   Sehemu ya mafumbo   Sehemu ya neno la sifa   Sehemu ya neno elezi    

8  Mpangilio wa maneno

8.7 Nafasi ya kielezi kwenye fungu la maneno

Kielezi halisi huja baada ya somo kamili (x) na somo la taarifa (o) kwenye fungu kuu la maneno.

Jeg besøgte ikke min søster i går.
x o          

Sikumtembelea dada yangu jana.
x o      

Han kommer måske i morgen.
x o    

Labda atakuja kesho.
  x o  

Kwenye fungu la maneno na mpangilio wa maneno kwa kupindua huja kielezi kwanza baada ya somo la taarifa (o) na somo kamili (x).

Kommer han måske i morgen?  
o x      

Atakuja kesho labda?
x o    

Kama mtu anatia  mkazo maana kamili ya kielezi, kielezi huwekwa kwanza kwenye fungu la maneno.

Måske kommer han i morgen.
  o x  

Labda atakuja kesho.
  x o  

Ulinganisho:
Kwa kiswahili  kielezi kinaweza  kuwa mwanzoni mwa fungu la maneno, lakini ni mpangilio wa maneno wa moja kwa moja pia kwenye fungu la maneno.

Kielezi kila wakati husimama katikati ya somo kamili (x) na somo la taarifa (o) kwenye fungu nusu la maneno.  

Lone sagde, at hun ikke havde travlt.
      x   o  

Lone alisema, kwamba hakuwa kazi nyingi.
      x o    

Kwenye somo la taarifa ambalo limechanganyika (kwa mfano: alitumia, alitembelea, aliona) lazima kielezi kiwe katikati ya maneno mawili kwenye somo la taarifa.

Jeg har ikke besøgt min søster.
x o1   o2    

Sikumtembelea dada yangu.
x o  

De har ofte set hinanden.
x o1   o2  

Walionana mara nyingi.
x o  

Kielezi  huja mwisho kwenye fungu la maneno, kama kitu halisi   (∆) ni badala ya jina la mtu (-angu, -ake, -etu n.k).

Bila badala ya jina:

Hr. Hansen kører altid sin bil.
x o  

Bwana Hansen anaendesha gari yake siku zote.
x o
   

Pamoja na badala ya jina:

Hr. Hansen kører den altid.
x o  

Bwana Hansen analiendesha siku zote
x ∆ o  

Bila badala ya jina:

Jeg ser ikke Søren.
x o  

Simuoni Søren.
   

Pamoja na badala ya jina:

Jeg ser ham ikke.
x o  

Simuoni.
 

Kama kuna vielezi zaidi kwenye fungu la maneno, vielezi hivyo hufuatana.

Lis har jo altid bagt kage.
x o1     o2  

Lis siku zote alipika keki.
x   o1 o2  

Ulinganisho:
Kwa kiswahili neno la kukana ikke linakuwa ni silabi kwenye tendo. Silabi hiyo inabadilika kutegemeana na watu tofauti. Kama ikke haikai yenyewe kwenye tendo, silabi husimama yenyewe kama neno.

Maneno mengine huweza kukaa mwanzoni, katikati, na mwishoni kwenye fungu la maneno bila fungu hilo kubadilisha maana.

Simuoni.
Humuoni.
Sikumuona.
Hukumuona.

Maswali ya ufahamu

8 Ordstilling

8.7 Biordets plads i sætningen

Ægte biord kommer efter grundleddet (x) og udsagnsleddet (o) i hovedsætninger.

Jeg besøgte ikke min søster i går.
x o          

Han kommer måske i morgen.
x o    

I sætninger med omvendt ordstilling kommer biordet efter udsagnsleddet (o) og grundleddet (x).

Kommer han måske i morgen?
o x    

Hvis man vil fremhæve biordets mening, sættes biordet først i sætningen.

Måske kommer han i morgen.
  o x  

Biordet står altid mellem grundleddet (x) og udsagnsleddet (o) i bisætningen.

Lone sagde, at hun ikke havde travlt.
      x   o  

I sammensatte udsagnsled (eks. har brugt, har besøgt, har set) skal de ægte biord stå imellem de to ord i udsagnsleddet.

Jeg har ikke besøgt min søster.
x o1   o2    

De har ofte set hinanden.
x o1   o2  

Biordet kommer sidst i sætningen, hvis genstandsleddet (∆) er et personligt stedord (mig, dig, Dem, osv.).

Uden stedord:

Hr. Hansen kører altid sin bil.
x o  

Med stedord:

Hr. Hansen kører den altid.
x o  

Uden stedord:

Jeg ser ikke Søren.
x o  

Med stedord:

Jeg ser ham ikke.
x o  

Hvis der er flere biord i sætningen, kommer de efter hinanden.

Lis har jo altid bagt kage.
x o1     o2  

Forståelses-spørgsmål Øvelser Sammenligninger