Ukurasa wa kwanza
Utangulizi Chagua lugha Maswali ya ufahamu Mazoezi Zoezi dogoMaana katika sarufi Piga chapa
Tendo Majina Badala ya jina Neno la sifa Kielezi Maneno ya uhusiano Maneno unganishi Mpangilio wa maneno
Ubainisho   Mwenyewe   Badala ya jina la kumiliki   Kuondosha   Kiunganishi katika sentensi   Kuuliza   Rejezea      

3  Badala ya jina

3.5 Majina ya kuuliza

Majina ya kuuliza hutumika kwa watu, vitu, mahali, wakati, sababu, na vipi.

Personer     

Watu

Hvem er du?

Wewe ni nani?

   

Ting

Vitu

Hvad er det?

Hiki ni nini?

   

Steder        

Mahali

Hvor skal vi gå hen?

Tunatakiwa kwenda wapi?

   

Tidspunkter 

Wakati   

Hvornår kommer du hjem? 

Utakuja nyumbani saa ngapi?

Hvor længe har du ferie?

Una likizo kwa muda gani?              

                

 

Årsager      

Sababu  

Hvorfor kom du til Danmark?

Kwa nini ulikuja Danmark?

   

Måder        

Vipi 

Hvordan kom du til Danmark?   

Ulikujaje Danmark?

Ulinganisho:
Kwa kiswahili majina mengi ya kuuliza mengi zaidi yanakuwa mwisho wa fungu la maneno.

Maswali ya ufahamu

3 Stedord

3.5 Spørgeord

Spørgeord bruges om personer, ting, steder, tidspunkter, årsager og måder.

Personer
Hvem er du?
 
Ting
Hvad er det?
 
Steder
Hvor skal vi hen?
 
Tidspunkter
Hvornår kommer du hjem?
Hvor længe har du ferie?
 
Årsager
Hvorfor kom du til Danmark?
 
Måder
Hvordan kom du til Danmark?

Øvelser Sammenligninger