Ukurasa wa kwanza
Utangulizi Chagua lugha Maswali ya ufahamu Mazoezi Zoezi dogoMaana katika sarufi Piga chapa
Tendo Majina Badala ya jina Neno la sifa Kielezi Maneno ya uhusiano Maneno unganishi Mpangilio wa maneno
Ubainisho   Mwenyewe   Badala ya jina la kumiliki   Kuondosha   Kiunganishi katika sentensi   Kuuliza   Rejezea      

3  Badala ya jina

3.4 Badala ya jina la mtu kama kitu halisi au kitu kwa fumbo

Badala ya jina hutumika kwa njia nyingi ama kwa kitu halisi, kitu kwa fumbo au baada ya maneno ya hali.

Lægen behandlede hende.

Mganga alimpima.

Han gav os en gave.

Alitupa zawadi.

Hun ringer til mig.

Ainipigia simu.


Badala ya jina la mtu aina mbili

Mtu

Umoja

Wingi

Mtu 1.

mimi

ni

sisi

tu

Mtu 2.

wewe

u

ninyi

m

Mtu 3.

yeye

a

wao

wa

Ulinganisho:
Kwa kiswahili hakuna jina kamili la badala ya mtu kama mig, dig, n.k. Badala yake hutumika silabi kwenye tendo lenyewe.

Maswali ya ufahamu

3 Stedord

3.4 Personlige stedord som genstandsled eller hensynsled

Stedord kan bruges på forskellige måder enten som genstandsled, hensynsled eller efter forholdsord.

Lægen behandlede hende.  
Han gav os en gave.  
Hun ringer til mig.  

Personlige stedord i to former

Person

Ental

Flertal

1. person

jeg

mig

vi

os

2. person

du, De

dig, Dem

I

Jer

3. person

han, hun,
den, det

ham, hende,
den, det

de

dem


Forståelses-spørgsmål Øvelser Sammenligninger