Ukurasa wa kwanza
Utangulizi Chagua lugha Maswali ya ufahamu Mazoezi Zoezi dogoMaana katika sarufi Piga chapa
Tendo Majina Badala ya jina Neno la sifa Kielezi Maneno ya uhusiano Maneno unganishi Mpangilio wa maneno
Ubainisho   Mwenyewe   Badala ya jina la kumiliki   Kuondosha   Kiunganishi katika sentensi   Kuuliza   Rejezea      

3  Badala ya jina

3.3 Jamaa ya badala ya jina la kumiliki

Jamaa ya badala ya jina la kumiliki hutumika badala ya hans, hendes, dens na dets, wakati wa kuzungumzia kitu chake kwa mtu 3. Hapa kuna tofauti pia katika neno n- na neno t-.

neno -n: sin

neno -t: sit

wingi
: sine

en kjole  
Hun skal vaske sin kjole. Ni lazima afue gauni lake.
   
et hus                
Hun maler sit hus. Anapiga rangi nyumba yake.
   
bøger  
Lars har læst alle sine bøger. Lars amesoma vitabu vyake vyote.

Ulinganisho:
Kwa kiswahili hakuna mgawanyo kati ya kitu chake kwenye mtu wa 3. umoja, na vitu vya mtu mwingine.

Maswali ya ufahamu

3 Stedord

3.3 Tilbagevisende ejestedord

Tilbagevisende ejestedord bruges i stedet for hans, hendes, dens og dets, når man omtaler ens eget i 3. person ental.

Her er også forskel på n-ord og t-ord.

n-ord: sin

t-ord: sit

flertal: sine

en kjole
Hun skal vaske sin kjole.
 
et hus
Hun maler sit hus.
 
bøger
Lars har læst alle sine bøger.

Forståelses-spørgsmål Sammenligninger