Boga bilwga ah
Hordhac Dooro luqad Su'aal waadixin ah Layli Qaamuus yarXaalado naxwaysan Daabac
Fal Magac Magac u yaal Sifo Falkaab Meeleeyayaal Isku xidheyaal Hawraar
Qeexid   Sax   Sax ahayn   Habka dheer/gaaban   Heer galin  

5 Falkaab

5.4 Jimaynta falkaabka

Falkaabyada qaarkood ayaa leh hab jimayn heer weheliye iyo heer yool-gaadhid oo la isticmaalo marka walxo la isbarbar dhigayo.

Jeg vil helst have kaffe. Annigu waxan sii jecelahey kaafi.

Jimaynta

Hab-aadaaseed

Heer-weheliye

Yoolgaadhid

lange

længere

længst

gerne

hellere

helst

ofte

oftere

oftest

Isbarbardhig:
Falkaabka waxa loo jimayn sidda jimayn tusmo.

SuÂ’aal waadixin ah

5 Biord

5.4 Gradbøjning af biord

Nogle biord har en slags højere og højeste grad, som bruges, når man sammenligner.

Jeg vil helst have kaffe.

Gradbøjning

Grundform

Højere grad

Højeste grad

lange

længere

længst

gerne

hellere

helst

ofte

oftere

oftest


Forståelses-spørgsmål Øvelser Sammenligninger