Boga bilwga ah
Hordhac Dooro luqad Su'aal waadixin ah Layli Qaamuus yarXaalado naxwaysan Daabac
Fal Magac Magac u yaal Sifo Falkaab Meeleeyayaal Isku xidheyaal Hawraar
Qeexid   Sax   Sax ahayn   Habka dheer/gaaban   Heer galin  

5 Falkaab

5.2 Falkaab aan saafi ahayn

Falkaab aan saafi ahayni waa xiriiriye ama tusmo isna loo isticmaalo sida falgal.

Sida xiriiriye:

Der står indgang døren. Irridda korkeeda waxa ku qoran galid.

Sida falkaab:

Jeg ringede . Anigu waxan garaacey irridda.

Falkaabyada qaarkood ayaa ah tusmo. Falkaabyada noocaasi ahi waxa ay ka warramaan sida wax u dhaceen. Waxa kale oo la yidhaahdaa falkaabyada habka. Falkaabka ka warrama habka ay wax u dhaceen, waxa uu had iyo jeer ku dhamaadaa -t.

Han smilede venligt. Isagu wuxuu u qoslay si saaxiibtinimo leh.
Han udtrykte sig meget personligt. Isagu wuxuu isu yaqaan qof leh dadnimo aad ah.
Bilen kørte hurtigt. Baabuurku aad ayuu u socday.

Isbarbardhig:
Erey-sifeedka af soomaaliga waxa kale oo loo isticmaalaa sidda falgal. Wax faraq ahi uma dhexeeyo habka falkaabka iyo tusmo.

Sida tusmo:                             

Isagu waa nin saaxiibtinimo leh.

Sidda falkaab:                                                  

Isagu wuxu u qoslay si saaxiibtinimo leh.

SuÂ’aal waadixin ah

5 Biord

5.2 Uægte biord

Uægte biord er forholdsord eller tillægsord, der også bruges som biord.

Som forholdsord:

Der står indgang døren.

Som biord:

Jeg ringede .

Nogle biord er også tillægsord. Denne type biord beskriver, hvor­­dan noget sker. De kaldes også mådesbiord. Biord, som beskriver den måde noget sker på, ender altid på -t.

Han smilede venligt.
Han udtrykte sig meget personligt.
Bilen kørte hurtigt.

Forståelses-spørgsmål Øvelser Sammenligninger