Startside
Introduktion Vælg sprog Forståelses-spørgsmål Øvelser MinileksikonGrammatiske betegnelser Print
Udsagnsord Navneord Stedord Tillægsord Biord Forholdsord Bindeord Ordstilling
Definition   Navnemåde   Bydemåde   Nutid   Datid   Førnutid   Fremtid   Passiv   Mådesudsagnsord  

 

1 Udsagnsord

1.8 Mådesudsagnsord

Mådesudsagnsord adskiller sig fra de øvrige udsagnsord ved, at de står som hjælpeudsagnsord (se Minileksikon) og det efterfølgende udsagnsord er i navnemåde. Mådesudsagnsord fortæller også om måden noget foregår på.

Følgende ord er mådesudsagnsord: kunne, skulle, ville, burde, turde, måtte og gide.

Jeg skal komme.
Bilen kan ikke starte.
Du bør lave lektier.

Mådesudsagnsord kan bøjes i tid som alle andre udsagnsord.

Jeg har kunnet løbe 10 km på en time.
I fremtiden vil vi arbejde meget hårdt for at tjene penge.

Forståelses-spørgsmål Øvelser Sammenligninger