Startside
Introduktion Vælg sprog Forståelses-spørgsmål Øvelser MinileksikonGrammatiske betegnelser Print
Udsagnsord Navneord Stedord Tillægsord Biord Forholdsord Bindeord Ordstilling
Definition   Navnemåde   Bydemåde   Nutid   Datid   Førnutid   Fremtid   Passiv   Mådesudsagnsord  

 

1 Udsagnsord

1.7 Passivform

Alle udsagnsord er for det meste i aktivform. Aktivform vil sige, at det er grundleddet, der laver det, som udsagnsordet fortæller om.

Pigen spiser et æble.

Pigen er grundleddet, og spiser er udsagnsordet i aktivform. Udsagnsord findes også i passivform. Passivform vil sige, at grundleddet ikke er aktivt, men passivt.

Et æble spises af pigen.

Et æble er grundleddet, og spises er udsagnsordet i passivform, og af pigen er en forholdsordsforbindelse. Et æble er grundled, men er selvfølgelig ikke aktivt.

Passiv kan dannes på to måder. Enten ved at sætte endelsen -s på udsagnsordet eller med en form af at blive og kort tillægsform.

Passiv med endelsen -s bruges, når noget er generelt og sker ofte. Denne form bruges i arbejdsanvisninger. Hvis det er nutid, sættes endelsen -s på navnemåden. Hvis det er datid tilføjes endelsen -s til datidsformen.

Grøntsagerne koges i 15 min.
Stoffet sys sammen i siderne.
Postkassen tømtes kl. 9.

Passiv med en form af at blive og kort tillægsform (se 1.5 Førnutid) bruges, når der er tale om en handling, som kun sker en gang. I talesprog bruges oftest blev, når det er datid og ikke -s, selvom der er tale om en handling, som sker mange gange.

Et æble bliver spist af pigen.
Et æble blev spist af pigen.

Forståelses-spørgsmål Øvelser Sammenligninger