Startside
Introduktion Vælg sprog Forståelses-spørgsmål Øvelser MinileksikonGrammatiske betegnelser Print
Udsagnsord Navneord Stedord Tillægsord Biord Forholdsord Bindeord Ordstilling
Definition   Sideordnede   Underordnede   Da og når    

 

7 Bindeord

7.0 Definition

Bindeord er ord, som forbinder ord, led og sætninger.

Drengen og pigen leger sammen.
Drengen leger, mens pigen ser på.

Bindeord opdeles i sideordningsbindeord og underordnings­bindeord.

Forståelses-spørgsmål Øvelser