Startside
Introduktion Vælg sprog Forståelses-spørgsmål Øvelser MinileksikonGrammatiske betegnelser Print
Udsagnsord Navneord Stedord Tillægsord Biord Forholdsord Bindeord Ordstilling
Definition   Navnemåde   Bydemåde   Nutid   Datid   Førnutid   Fremtid   Passiv   Mådesudsagnsord  

 

1 Udsagnsord

1.4 Datid

Datid fortæller om noget, der skete tidligere på et bestemt tidspunkt.

Hun vaskede tøj.
Pigen spiste maden.

Der findes to regelmæssige bøjninger i datid. Første bøjning er grundformen af udsagnsordet tilføjet endelsen -ede. Anden bøjning er grundformen af udsagnsordet tilføjet endelsen -te.

Datid med endelsen -ede

Grundform

Nutid

Datid

lav

laver

lavede

bo

bor

boede

vask

vasker

vaskede


Datid med endelsen -te

Grundform

Nutid

Datid

køb

køber

købte

spis

spiser

spiste

lås

låser

låste

Undtagelse: Uregelmæssige udsagnsord kan bøjes på flere forskellige måder. Der er ca. 150 uregelmæssige udsagnsord.

Uregelmæssige udsagnsord

Grundform

Nutid

Datid

går

gik

stjæl

stjæler

stjal

se

ser


Forståelses-spørgsmål Øvelser Sammenligninger